Juridisch advies


Wat voor juridisch advies vindt u bij Vraag het Starreveld Legal Services?

 

Contracten
Op de eerste plaats geven we advies over contracten. Vrijwel alle soorten contracten (ook wel overeenkomsten genoemd) kunt u bij ons laten beoordelen. U kunt een contract bijvoorbeeld laten controleren of het geschikt is voor uw doelstellingen en of alle belangrijke onderwerpen geregeld zijn. Onder meer arbeidscontracten, vennootschapscontracten, maatschapscontracten, (bedrijfs)huurcontracten, overeenkomsten van opdracht, koopovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, aanemingsovereenkomsten, vervoersovereenkomsten, licenties, enzovoorts. Heeft u een bepaald soort contract nodig, dan stellen wij dat voor u op.

 

Beoordelen
Het toetsen (of beoordelen) van contracten is advieswerk en kan om verschillende redenen belangrijk zijn. U wilt bijvoorbeeld zeker zijn dat uw contract sluitend (juridisch waterdicht) is. U wilt voorkomen dat belangrijke zaken vergeten worden. Met name als u zelf of binnen uw bedrijf geen bijzondere kennis van bepaalde contracten in huis heeft kan het nuttig zijn om daarover advies in te winnen. Dit voorkomt geschillen met uw (handels)partners of medecontractanten en u beperkt het risico op aansprakelijkheid en schade op papier zo veel als mogelijk. Advieswerk kan ook bestaan uit een onderzoek naar de rechten en plichten voor de partijen en betrokkenen bij een contract of rechtsverhouding. Advies over contracten kan ook bestaan uit een onderzoek naar de gevolgen van contractbreuk, schade en schadevergoeding. Advieswerk kan ook bestaan uit het onderzoeken naar de verhouding tussen meerdere contracten onderling. Wat is juist als er tegenstrijdigheden in staan? Advieswerk is er hoofdzakelijk op gebaseerd dat voorkomen beter is dan genezen.

 

Overheid
De overheid heeft veel invloed op ons dagelijks leven. Ook op juridisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan verkeersboetes, belastingen, huurtoeslag, zorgtoeslag, studiefinanciering, bouwvoorschriften, bestemmingsplannen, enzovoorts. De besluiten die de overheid neemt (waaronder bijvoorbeeld de gemeente en de belastingdienst) zijn niet altijd even zorgvuldig of op tijd. Om de beslissingen van de overheid juridisch beter te begrijpen kunt u daarover advies inwinnen. Dat kan ook als u wilt controleren of de overheid misschien een onjuiste beslissing neemt. Zo voorkomt u onaangename verrassingen als u protesteert (bezwaar maakt) tegen beslissingen van de overheid. Meer informatie over bezwaar maken tegen overheidsbeslissingen vindt u onder Juridische Procedures. Advies hierover kan dus ook inhouden dat wij de kans van slagen van uw protest tegen de beslissing van de overheid onderzoeken.

 

Rechtswinkel idee

Om een goed beeld te krijgen van uw juridische zaken verleent Starreveld Legal Services in het gratis intakegesprek een dienst als een rechtswinkel waarbij een inschatting gemaakt wordt van uw zaak. Zo kunt u zonder kosten meer inzicht krijgen in uw zaak.