Wanneer burenbemiddeling?

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Hoe ontstaan toch die problemen met de buren? Waarom zijn die mensen zo lastig? Waarom begrijpen ze mijn kant van het verhaal niet? Hun hond komt in mijn tuin - Mijn hond doet niks! Hun muziek is altijd zo luid - Mijn muziek is belangrijk voor mij! Hun schutting staat te ver over de grens - Mijn schutting staat precies op de grens! Hun …. – Mijn ….

 

burenruzie

 

 

En de oplossing? Je lost het toch op door meteen over je ergernis te praten en aan te geven wat je stoort? En daarbij duidelijk aan te geven wat de beste oplossing voor dit probleem is? Hoe moeilijk kan het zijn?!

Het oplossen van een conflict tussen buren kan moeilijk genoeg zijn. Soms zo moeilijk dat de hulp van een onpartijdige derde nodig is om de communicatie weer in goede banen te leiden. Toch is het belangrijk dat buren er samen uit komen.

 

Hoe werkt burenbemiddeling?

Burenbemiddeling kan een uitkomst zijn. De betrokken buren worden uitgenodigd om op een neutrale locatie met elkaar in gesprek te gaan over hun conflict onder begeleiding van een ervaren en onaf­hankelijke mediator/bemiddelaar.

Om tot een bemiddelingsgesprek te komen moeten de buren bereid zijn met elkaar te praten. Het is mogelijk om eerst afzonderlijk een intakegesprek met de mediator te hebben. Daarna is het de bedoeling om alle partijen zo snel mogelijk met elkaar aan tafel te krijgen, omdat zij degenen zijn die samen tot een oplossing kunnen komen.

Van partijen wordt verwacht dat zij vertellen waar het conflict om gaat. Nadat duidelijk is geworden waar het werkelijk om gaat, worden de verschillende mogelijkheden verkend om tot een oplossing te komen. Partijen hebben hierin een actieve rol.

Wat in de gesprekken verteld en gezegd wordt is vertrouwelijk. Aan het begin van het bemiddelingstraject worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.

Partijen hebben te allen tijde het recht de burenbemiddeling stop te zetten, maar zijn wel verplicht dit toe te lichten.

Partijen delen de kosten van de burenbemiddeling, in een 50% - 50% verhouding. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

 

Burenbemiddeling op een rij:

* partijen komen vrijwillig bij elkaar

* de gesprekken zijn vertrouwelijk

* partijen kunnen te allen tijde stoppen met de burenbemiddeling

* aan het begin wordt in een burenbemiddelingsovereenkomst vastgelegd wat de afspraken zijn t.a.v. het bemiddelingstraject

* bij de afronding wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken over het conflict worden vastgelegd

* de kosten worden door partijen gedeeld

 

Van der Veen Mediation Services biedt u:

 

-           Mediationgesprekken over conflicten tussen privé-personen en bedrijven of instellingen

 -       Burenbemiddeling

 -       Echtscheidingsbemiddeling

 -       Online mediation

 -       Counseling

 

 ADRfooterlogo