• Afdrukken

Counseling: Hoe ga je om met een conflict?

 

Ons gesprek helpt je verder

Counseling helpt bij het begrijpen van de achtergronden van een conflict en jouw standpunt daarin.

Door counseling is het mogelijk om anders naar een conflict te kijken en op die manier voor een ontwikkeling te zorgen. Je ontdekt door de persoonlijke gesprekken hoe je dat zelf anders aan kunt gaan pakken.

 

Je denkt zelf na

Jij staat centraal in de counseling. Er worden vragen gesteld die jou helpen om je bewust te worden van je gedachtenpatronen, wat je aannames zijn, hoe je bepaalde zaken aanpakt en hoe dat te veranderen en te verbeteren is.

Door bewust na te denken over wat je eigenlijke standpunten en aannames zijn en hoe je die kunt los laten, leer je op een effectieve manier naar je conflictgedrag te kijken en te werken aan verandering van dit gedrag. Je hebt zelf de antwoorden op je vragen en door de counseling leer je hoe je die kunt ontdekken en gebruiken.

 

Hoe ziet counseling er uit?

Je begint met een intakegesprek waarin je over jezelf vertelt wie je bent en wat je bezig houdt. Verder wordt er gevraagd hoe je conflict ontstaan is en wie partijen zijn. Wat is de huidige stand van zaken en wat wil je bereiken.

Van het intakegesprek en alle volgende gesprekken wordt een kort verslag gemaakt, waar nodig aangevuld met tips en eventuele “huiswerkopdrachten” voor het volgende gesprek.

 

Aan de van hand het intakegesprek stellen we samen een plan van aanpak op. Daarin wordt globaal omschreven welke doelen je wilt behalen en hoeveel gesprekken je wilt hebben en wat dat gaat kosten.

Het plan van aanpak wordt aan het begin van het eerste gesprek na de intake besproken.

counsel