Mediation (Conflictbemiddeling)

Waar mensen zijn, zijn tegenstellingen die kunnen uitmonden in ruzies, problemen, geschillen, conflicten.

waarmensenzijn

Hoe los je ze op? Je probeert het zelf of je zoekt hulp via een advocaat of een bureau voor rechtshulp.

Wat is het resultaat? Soms komt er geen oplossing en voel je je gedwon­gen in de situatie te berusten. Soms is er wel een oplossing, maar wordt die door derden opge­legd. En ook al komt er een oplossing, dan is dat niet altijd wat je voor ogen stond en vaak ben je er niet echt gelukkig mee.

 

Een andere manier om conflicten op te lossen

Waar mensen zijn, zijn tegenstellingen die dankzij conflictbemiddeling opgelost kunnen worden.

Bij mediation worden de betrokken partijen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun conflict. Dit onder begeleiding van een ervaren mediator. De mediator is onpar­tijdig en onaf­hankelijk.

De mediator leidt het gesprek en zorgt voor een goed gespreksklimaat. De mediator neemt geen standpunt in en beslist niets, maar fungeert als makelaar tussen de partijen.

Om tot een mediationgesprek te komen moeten partijen bereid zijn met elkaar te praten. Hoewel het ook mogelijk is om eerst afzonderlijk een gesprek met de mediator te hebben, is het streven er toch op gericht om partijen zo snel mogelijk met elkaar aan tafel te krijgen, omdat zij de belang­hebbenden in het conflict zijn.

mediationgesprek

Van partijen wordt verwacht dat zij vertellen waar het conflict om gaat. Nadat duidelijk is geworden waar het partijen werkelijk om gaat, worden de verschillende mogelijkheden verkend om tot een oplossing te komen. Partijen hebben hierin een actieve rol.

Wat in de gesprekken verteld en gezegd wordt is vertrouwelijk. Aan het begin van het mediationgesprek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt.

Partijen hebben te allen tijde het recht de mediation stop te zetten.

Partijen delen de kosten van de mediation, in een verhouding die door partijen zelf wordt vastgesteld.

Mediation op een rij:

* partijen komen vrijwillig bij elkaar

* de gesprekken zijn vertrouwelijk

* partijen kunnen te allen tijde stoppen met de mediation

* bij de aanvang worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een mediationovereenkomst

* bij de afronding wordt een afsluitingsovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd

* de kosten worden door partijen gedeeld

Van der Veen Mediation Services biedt u:

- Mediationgesprekken over conflicten tussen personen en bedrijven of instellingen

- Echtscheidingsbemiddeling

- Burenbemiddeling

- Online mediation

- Counseling

 ADRfooterlogo