Online Mediation

 

Bij online mediation verloopt het contact tussen de partijen en de mediator voor een groot deel via e-mailberichten. Online mediation wordt in de beschermde werkomgeving van Juripax uitgevoerd.

Het voordeel van online mediation is dat partijen op hun eigen moment kunnen reageren op berichten.

 

 

Het globale verloop van een online mediation is als volgt:

Na het verzoek van de partijen om de mediation online te starten stelt de mediator de mediationovereenkomst op met daarin o.a. een globale omschrijving van het conflict en een voorstel voor kostenverdeling.

Als beide partijen hiermee akkoord zijn, volgt een inventarisatie van het conflict aan de hand van een intakeformulier dat hierop is toegespitst. Van partijen wordt verwacht dat zij vertellen waar het om gaat.

Uit de vergelijking van de aangeleverde gegevens brengt de mediator een berichtenwisseling op gang, waarbij de partijen alleen maar een reactie naar de mediator kunnen sturen. De mediator zorgt voor doorzending, vraagstelling en bevestiging rond de aangeleverde reacties van de partijen. Als duidelijk is waar het werkelijk om gaat worden de mogelijkheden verkend om tot een oplossing te komen. Partijen hebben hierin een actieve rol.

Als duidelijk is dat partijen tot een oplossing komen of als partijen aangeven met de mediation te willen stoppen, wordt een offline mediationgesprek georganiseerd, waarin partijen definitieve afspraken kunnen maken of de mediation kunnen stop zetten. Ook is het in de loop van de mediation altijd mogelijk om een offline gesprek te organiseren als partijen daar behoefte aan hebben.

 

 

Wat in de berichtgeving geschreven wordt is vertrouwelijk. In de mediationovereenkomst is dit vastgelegd.

Partijen hebben te allen tijde het recht de online mediation stop te zetten en af te ronden of door te gaan met offline gesprekken.

Partijen delen de kosten van de online mediation, in een verhouding die door partijen zelf wordt vastgesteld.

 

 

Online Mediation op een rij:

* partijen nemen vrijwillig deel aan de online mediation

* de berichtgeving en de gesprekken zijn vertrouwelijk

* partijen kunnen te allen tijde stoppen met de mediation

* bij de aanvang worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een mediationovereenkomst

* bij de afronding wordt een afsluitingsovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd

* de kosten worden door partijen gedeeld

 

 certified              ADRcertifiedcircle

 

 

Van der Veen Mediation Services biedt u:

-      Mediationgesprekken over conflicten tussen personen en bedrijven of instellingen

-      Echtscheidingsbemiddeling

-      Burenbemiddeling

-      Online mediation

-      Counseling