Juridische procedures


Starreveld Legal Services geeft u graag juridisch advies. Laat u zich adviseren, dan weet u wat u van uw contractspartij of van de overheid mag verwachten. Omgekeerd mag u ervan uitgaan dat uw contractspartij of een overheidsinstantie weet wat zij van u mogen verwachten.

Het komt regelmatig voor dat contractspartijen, handelspartners of een overheidsinstantie over en weer niet hetzelfde beeld hebben van elkaars verwachtingen. Dat kan een vervelende situatie opleveren als beide partijen overtuigd zijn van hun gelijk. Vaak is ook moeilijk te beoordelen wie (volledig) gelijk heeft. De rechter zal de knoop soms moeten doorhakken. Om uw standpunt juridisch helder te verwoorden en zo goed als mogelijk te onderbouwen kan Starreveld Legal Services u bijstaan en vertgenwoordigen in gerechtelijke procedures.

 

 

Welke soort procedures
Starreveld Legal Services kan u bijstaan in zaken voor de burgerlijke rechter, de bestuursrechter en de belastingrechter.

 

de burgerlijke rechter

Voor de burgerlijke rechter komen zaken over arbeidscontracten, huurcontracten, koopcontracten, erfenissen, ondernemingscontracten, rechtspersonen, aannemingscontracten, eigendomskwesties, familiezaken en vele andere soorten contracten.

Voor de meeste contracten geldt dat een juridisch adviseur u kan bijstaan tot een belang in de rechtszaak van € 25.000. Is de inzet van de procedure meer dan € 25.000 dan kan alleen een advocaat u bijstaan. Voor arbeidscontracten en huurcontracten geldt geen maximum belang van € 25.000. Voor bijvoorbeeld achterstallige loon- of huurbetalingen kunt u steeds een juridisch adviseur inzetten in plaats van een advocaat.

 

de bestuursrechter en de belastingrechter

Voor procedures tegen de overheid kan een juridisch adviseur u steeds bijstaan en vertegenwoordigen, ongeacht het belang. Starreveld Legal Services kan u bijvoorbeeld bijstaan in procedures tegen de gemeente en de belastingdienst. In procedures tegen de overheid moet u vaak eerst protesteren (bezwaar maken) tegen de beslissing van de overheidsinstantie of de belastingdienst. Als u in tweede instantie ongelijk krijgt kunt u naar de bestuursrechter of de belastingrechter om uw gelijk te halen. Starreveld Legal Services kan u bijstaan in bezwaar tegen een overheidsbeslissing en bij het instellen van beroep bij de rechtbank.