Echtscheidingsbemiddeling

 

Scheiden. Hoe doe je dat?

Scheiden is niet alleen een emotioneel proces, maar ook een proces waarbij je zo rationeel en praktisch mogelijk nadenkt over de gevolgen.

Op een bepaald moment hebben jij en je partner de keuze gemaakt om samen verder te gaan. Nu maak je de keuze om ieder apart verder te gaan.

 breakheart

 

Het proces van scheiden kan in een aantal fases verdeeld worden. Deze fases kun je na elkaar doorlopen en sommige fases zullen elkaar overlappen. Door je te concentreren op een bepaalde fase en niet alles tegelijk op te pakken houd je zelf beter zicht op het einddoel.

 

Waar begin je mee? Vertel het je partner

Iedere scheiding is anders. Jij en je partner zijn unieke personen. Soms zal één van beiden al weten dat hij/zij niet meer in deze relatie verder wil. Soms kom je na verloop van tijd samen tot de conclusie dat je niet meer verder wilt.

Begin er altijd mee om zelf met je partner in gesprek te gaan over je gevoelens over jullie relatie en je wens om te scheiden. Geef daarbij elkaar de tijd en de ruimte om aan het idee te wennen dat de relatie verbroken gaat worden. En als het lukt: neem samen het besluit om te gaan scheiden.

 

Wie gaat je helpen? Zoek de juiste hulp voor je scheiding

Als je samen tot de conclusie komt dat je wilt scheiden, kun je kiezen voor echtscheidingsbemiddeling. Samen met de mediator doorloop je de fases van het proces tot het moment waarop de scheiding wordt aangevraagd. Je blijft met elkaar in gesprek over alle onderwerpen die met de scheiding te maken hebben.

Kom je er samen niet uit, dan kun je via een bemiddelingsgesprek uitzoeken of je voor echtscheidingsbemiddeling kiest of toch ieder een eigen advocaat.

In het laatste geval zal de procedure moeizamer verlopen omdat je tegenover elkaar komt te staan.

 

Wat regel je voor de kinderen? Het ouderschapsplan en de omgangsregeling

Hebben jullie een kind/kinderen? Ook als je gescheiden bent blijf je als ouder zorgplicht houden voor je kind/kinderen. Over de zorg voor het kind/de kinderen moet je duidelijke afspraken met elkaar maken. Al deze afspraken neem je op in een ouderschapsplan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omgangsregeling. Hierin wordt vastgelegd waar de kinderen wonen en wanneer ze bij welke ouder zijn.

Het ouderschapsplan heb je nodig bij de aanvraag om echtscheiding.

 

Hoe komt het met het geld en de bezittingen? Het echtscheidingsconvenant

Het regelen van een echtscheiding houdt in dat er veel afspraken gemaakt worden, o.a. over de onderhoudsplicht, de verdeling van bezittingen en schulden. Stel een inventarisatielijst op om een eerlijke verdeling van de boedel te kunnen maken. De afspraken die je maakt worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd en dit convenant heb je ook nodig bij de aanvraag om echtscheiding.
Hoe meer je onderling afspreekt voor je de echtscheiding aanvraagt, hoe simpeler de rechtsgang wordt. Jullie weten wat je willen en de rechter hoeft dit alleen maar te bevestigen.

 

Waar en hoe vraag je de scheiding aan? De scheiding aanvragen

In de Nederlandse wet staat dat je alleen scheiden kunt als je huwelijk ‘duurzaam ontwricht' is. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen jou en je partner zo verstoord is, dat je niet langer bij elkaar wilt blijven. Je vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank. Dat gaat via een advocaat of daartoe gemachtigde echtscheidingsbemiddelaar.

 

Wat doet de rechtbank? De uitspraak van de rechter

Als jij en je partner over alles afspraken hebben gemaakt, dan hoeft de scheiding alleen maar formeel geregeld te worden bij de rechtbank. De rechter doet een definitieve uitspraak. Kun je het niet met elkaar eens worden over bepaalde zaken, maar je wilt wel een uitspraak, dan zal de rechter over die zaken een uitspraak doen. Tegen deze uitspraak kun je in hoger beroep gaan.

Je kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaalt dan wat tijdelijk de hoogte van de alimentatie wordt en/of waar de kinderen, totdat de uitspraak er is, gaan wonen.

 

Wanneer is de scheiding definitief?: De scheiding definitief maken

Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De beschikking moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn.

Maar de peildatum voor de ontbinding van de gemeenschap is de datum van het indienen van het verzoek bij de rechtbank. Dat betekent dat je vanaf die datum geen gezamenlijke inkomsten meer hebt en geen gezamenlijke schulden meer maakt.

 

Wat kan Van der Veen Mediation Services betekenen?

* Een eerste bemiddelingsgesprek om de keuze te maken voor echtscheidingsbemiddeling of ieder een eigen advocaat.

* Bemiddelingsgesprekken bij het opstellen van ouderschapsplan en omgangsregeling.

* Bemiddelingsgesprekken bij het opstellen van het concept echtscheidingsconvenant.

* En alles wat jullie verder in onderling overleg graag willen regelen.