uurtarief 75,- ( € 90,75 incl. btw)


Juridische dienstverlening

Vraag het heeft vaste tarieven voor juridische dienstverlening (advies en procedures). Vraag het wil dat u weet waar u aan toe bent. Het vaste uurtarief bedraagt € 75,- exclusief btw, € 90,75 inclusief btw. Daar zitten eventuele kantoorkosten bij in. Voor ieder advies, voor iedere bespreking, voor het opstellen van een juridisch stuk, brief of het optreden als gemachtigde in een procedure wordt vooraf een schatting of kostenberekening gemaakt. Gedeeltelijke betaling is mogelijk voor opdrachten die in delen worden uitgevoerd. Daarbij wordt na ieder afgesloten deel besproken of vervolgwerkzaamheden verricht worden.

Een opdracht voor juridische dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit het sturen van één of meerdere aanmaningen. Daarna wordt besproken of een vervolgstap wordt gezet, zoals het aanspannen van een rechtszaak.

 

Intake

Een intake (eerste gesprek of een eerste globaal advies) via de telefoon, e-mail, post, gesprek via de webcam of besprekingen op kantoor in Doesburg tot maximaal één uur is gratis. Naar aanleiding van een eerste gesprek of globaal advies wordt besproken of u een opdracht aan ons geeft en als dat zo is, welke werkzaamheden wij gaan doen en wat daarvoor gerekend wordt. Een vaste opdrachtsprijs is mogelijk.

 

Op locatie

Een afspraak bij u of op een andere locatie is altijd bespreekbaar. Wanneer onze jurist naar u afreist worden de reiskosten in rekening gebracht. Voor de rest geldt het vaste uurtarief van € 75,-, € 90,75 inclusief btw.

 

Andere dienstverlening

Bij Vraag het te Doesburg willen we graag een volledig dienstenpakket aanbieden. Er kan behoefte zijn aan werkzaamheden die eigenlijk niet onder juridische dienstverlening vallen. Soms kunnen andere werkzaamheden wel een belangrijke ondersteuning vormen voor juridische dienstverlening. Bijvoorbeeld het ordenen van gegevens in een administratie of het doen van onderzoek of het uitvoeren van een analyse. Vraag het doet aanverwante werkzaamheden in principe tegen het vaste uurtarief van € 75,-, € 90,75 inclusief btw.