Is mediation (conflictbemiddeling) iets voor u?

 

Beantwoord de onderstaande vragen vanuit uw eigen gezichtspunt.

 

Ik ben bereid om mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt omdat ….

Ik mogelijkheden zie voor een redelijke oplossing                           ja/nee

Ik belang heb bij een snelle oplossing                                             ja/nee

Ik een oplossing wil die op maat is                                                  ja/nee

Ik een oplossing wil waar ik zelf invloed op heb                              ja/nee

Ik denk dat het om een misverstand in de communicatie gaat        ja/nee

Ik nog vaker met de andere partij/partijen te maken heb                 ja/nee

Ik liever bespaar op (aanzienlijke) proceskosten                             ja/nee

Hebt u op de bovenstaande opmerkingen één of meer keren ja geantwoord, neem dan contact op voor een mediationgesprek.

 

Ik ben niet bereid om aan mediation mee te werken omdat …

Ik een uitspraak van de rechter belangrijk vind                                              

Ik niet nog een poging wil doen, nadat een eerdere mediationpoging mislukt is

Ik geen mogelijkheid tot onderhandelen zie

Zijn de bovenstaande opmerkingen voor u doorslaggevend, dan kunt u het beste contact opnemen om juridisch advies in te winnen.

 

Ik twijfel omdat …

Ik niet weet waar ik aan begin                                                        ja/nee

Ik weinig mogelijkheden zie                                                            ja/nee

Ik niet weet welke onderhandelingsruimte ik heb                            ja/nee

Ik het moeilijk vind om met de wederpartij aan tafel te zitten          ja/nee

Ik niet weet of de andere partij wil meewerken                               ja/nee

Hebt u op de bovenstaande opmerkingen één of meer keren ja geantwoord, neem dan contact op voor overleg en/of meer informatie.