Is de WOZ waarde van uw woning of bedrijf te hoog? Wij maken bezwaar voor u!

 

Waarom bezwaar maken?


Een te hoog vastgestelde WOZ waarde kan u veel geld kosten. Een lagere WOZ waarde levert u direct een belastingvoordeel op. Het scheelt u al snel honderden euro's, elk jaar weer.

Allereerst is de WOZ waarde de basis voor de berekening van uw OZB (onroerende zaak belasting). Met een lagere waarde bespaart u dus direct op deze gemeentelijke belasting.

En verder is de WOZ waarde van belang voor de berekening van het eigenwoningforfait. Dat is het bedrag waarmee uw hypotheekrenteaftrek door de belastingdienst wordt verlaagd. Met een lagere WOZ waarde bespaart u dus ook op uw inkomstenbelasting.

En ten slotte betekent een lagere WOZ waarde ook minder waterschapsbelasting, erfbelasting en mogelijk ook vennootschapsbelasting en vermogensrendementsheffing.

 

Rekenvoorbeeld

Twee onder een kap woning - waardeverlaging WOZ van € 50.000,00:

 

Vastgestelde WOZ waarde:                                                       € 300.000

WOZ waarde na bezwaar:                                                         € 250.000

Tarief OZB (is een percentage van de WOZ waarde*):             0,25 %

* tarief OZB (percentage) verschilt per gemeente 

Eigenwoningforfait (percentage):                                               0,55 %

 

Gemeentelijke belasting:

OZB belasting voor bezwaar: 0,0025 * € 300.000 =                  € 750

OZB belasting na bezwaar: 0,0025 * € 250.000 =                     € 625

 

Uw voordeel:                                                                            € 125

 


Inkomstenbelasting:

Eigenwoningforfait voor bezwaar: 0,0055 * € 300.000 =          € 1.650

Eigenwoningforfait na bezwaar: 0,0055 * € 250.000 =             € 1.375

 

Uw voordeel (bij een inkomstenbelasting tarief 52 %):       € 143

 

Uw totale voordeel:                                                                 € 268

 

Ons tarief voor het indienen van uw bezwaar: € 75,- (€ 90,75 inclusief btw) Zie ook: tarieven

Vragen kunt u ons toesturen via het contactformulier